Example pic

2019年1月20日主日礼拝のお知らせ【ルーテル三鷹教会】[1/20]

来週礼拝予告

2019年1月20日 顕現後第二主日

説 教「七つ目の石の水がめ」 高村敏浩牧師
聖 書  ネヘミヤ         8:1-3、5-6、8-10【旧約・1159頁】
     コリント一             12:12-31a    【新約・316頁】
    ヨハネ                      2:1-11      【新約・165頁】ルーテル学院大学礼拝堂(チャペル)でお待ちしています!