Example pic

2019年1月27日主日礼拝のお知らせ【ルーテル三鷹教会】[1/27]

来週礼拝予告

2019年1月27日 顕現後第三主日

説 教「あなたが耳にしたとき、実現した」 高村敏浩牧師
聖 書  ネヘミヤ         8:1-3、5-6、8-10【旧約・1159頁】
     コリント一             12:12-31a    【新約・316頁】
    ルカ                          4:14-21       【新約・107頁】ルーテル学院大学礼拝堂(チャペル)でお待ちしています!